• Locatie
  Virgil Madgearu 16C, Bucuresti
 • Program
  L-V: 09:00-18:00
 • Telefon
  0723 111 311
Politica confidentialitate
Versiune din: 12.03.2020

Putem actualiza periodic prezența Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe tteurogroup.ro. Orice modificare notabilă sau în măsura să afecteze utilizarea tteurogroup.ro de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

tteurogroup.ro utilizează fișiere de tip cookie. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor poți găsi accesând Politica de cookie.

Informații generale despre SC T&T Eurogroup SRL//Cine suntem?

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importantă pentru SC T&T Eurogroup SRL, cu sediul în [adresa], în calitate de operator de date cu caracter personal sau noi.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului nostru tteurogroup.ro.

Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate de SC T&T Eurogroup SRL

Daca ești client al tteurogroup.ro, SC T&T Eurogroup SRL  prelucrează datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, oraș, link Facebook, vârsta și adresa de e-mail.

Când te inregistrezi pe tteurogroup.ro, SC T&T Eurogroup SRL poate prelucra date publice de profil afișate de pe platforma Facebook, respectiv, poze.

Pentru a se finaliza inregistrarea pe tteurogroup.ro , ți se solicită express completarea tuturor datelor cu caracter personal solicitate mai sus  și astfel vei genera în mod automat un leads. Dacă nu completezi toate câmpurile, nu se finalizează înregistrarea în baza de date tteurogroup.ro, iar datele generate se șterg în mod automat.

Dacă esti vizitator al tteurogroup.ro, SC T&T Eurogroup SRL  nu prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct pe parcursul înregistrarii pe tteurogroup.ro.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor

Scop Temei
Utilizator al tteurogroup.ro
Desfășurarea relației contractuale dintre tine și tteurogroup.ro sau furnizarea serviciilor noastre și anume pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, plasate pe tteurogroup.ro, în vederea contactării pentru a intra în echipa noastra de consultanți. Prelucrarea are la bază contractul încheiat între tine și SC T&T Eurogroup SRL, definit în totalitate în Termeni și Condiții. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară. Lipsa furnizării datelor poate afecta derularea raporturilor contractuale dintre tine și SC T&T Eurogroup SRL.
Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin SC T&T Eurogroup SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul tteurogroup.ro, inclusiv obligații fiscale sau de arhivare. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor tale în acest scop este necesară. Lipsa furnizării datelor poate avea drept consecința imposibilitatea SC T&T Eurogroup SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a oferi serviciile așteptate de tine prin tteurogroup.ro.
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanța  (e-mail, sms) referitor la serviciile oferite de SC T&T Eurogroup SRL  prin intermediul tteurogroup.ro. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul tteurogroup.ro

 

Efectuarea de analize sau raportări interne privind modul de funcționare a tteurogroup.ro, realizarea de profiluri sau în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe tteurogroup.ro Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC T&T Eurogroup SRL de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe tteurogroup.ro  Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul tteurogroup.ro .
Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor și intereselor Operatorului.
Vizitator al  tteurogroup.ro
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms) referitor la serviciile oferite de SC T&T Eurogroup SRL  prin intermediul tteurogroup.ro . Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă ai ales să îl furnizezi.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul tteurogroup.ro

Îți poți exprima consimțâmantul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea tuturor câmpurilor necesare înregistrării pe site-ul tteurogroup.ro.

Pentru neînregistrarea datelor tale cu caracter personal poți să nu completezi câmpurile necesare înregistrării pe site-ul tteurogroup.ro.

Remedierea eventualelor plângeri, reclamații înaintate de tine și îmbunătățirea experienței tale oferite de tteurogroup.ro Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC T&T Eurogroup SRL  de a asigura funcționarea corectă a tteurogroup.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor tteurogroup.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea ta.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul tteurogroup.ro

Persoana de contact al Partenerului SC T&T Eurogroup SRL
Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre SC T&T Eurogroup SRL și Partener. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al  SC T&T Eurogroup SRL de a iniția și desfăsura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe tteurogroup.ro. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop poate avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul tteurogroup.ro
Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justitie, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor și intereselor Operatorului.

 

Durata prelucrării datelor

SC T&T Eurogroup SRL  prelucrează datele tale  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Daca ești client, prelucrăm datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale SC T&T Eurogroup SRL, pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin SC T&T Eurogroup SRL.

Dacă ești utilizator tteurogroup.ro  și îți exerciți dreptul de ștergere a contactului de utilizator, prin comunicarea directă către SC T&T Eurogroup SRL, SC T&T Eurogroup SRL  va interpreta această acțiune ca opțiune a ta de a se șterge datele aferente contului tău, mai puțin acele date asociate cu o obligație legală a noastră. Dacă alegi să iți ștergi contul de utilizator, nu iți vom mai trimite e-mailuri și/sau mesaje tip sms cu diferite informări. Ștergerea contului nu este un proces automat, necesitând o validare umană.

Dacă iți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC T&T Eurogroup SRL va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC T&T Eurogroup SRL  pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dacă ești persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai SC T&T Eurogroup SRL, datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale – de exemplu, cele privind arhivarea.

Dezvaluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, SC T&T Eurogroup SRL  poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină SC T&T Eurogroup SRL  în oferirea de servicii prin tteurogroup.ro, precum furnizorii de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

 • Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea tteurogroup.ro și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia
 • Administrarea comercială și tehnică a tteurogroup.ro, de exemplu când intermediem relația dintre tine și un Partener, furnizor de produse pe tteurogroup.ro
 • Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică și comercială, analiza de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare și achiziție, dezvoltarea de măsuri de securitate, autentificarea utilizatorilor etc.
 • Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile respectării legislației aplicabile
 • Acordarea de premii, coduri de reducere, vouchere etc în urma participării tale la campanii promoționale prin intermediul tteurogroup.ro
 • Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Partenerii noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare a datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către SC T&T Eurogroup SRL pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul Romaniei și doar către alte state din Spațiul European Extins.

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul tteurogroup.ro, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de SC T&T Eurogroup SRL  pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poți adresa orice alte întrebări sau nelamuriri privind modalitatile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa office@tteurogroup.ro, Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la DPO_Operator@Operator.com/ro

Cerere Oferta